Inloggen

Nog geen account? Registreer

Op het gebruik van dit platform zijn onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid van toepassing. Vanuit veiligheidsoverweging vragen wij u gebruik te maken van de nieuwste versie van uw internet browser, uw inleggegevens niet te delen met derden, en na gebruik van ons platform op de juiste wijze uit te loggen.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.