Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 28-12-2017

 

 • Wie is de eigenaar van deze website?
  Deze website wordt beheerd door VastgoedInvesteren.nl, wat een handelsnaam is van Crowdinvesting B.V.
  Crowdinvesting B.V. is gevestigd te Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58407529. Crowdinvesting B.V. heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.

 • Waarom verzamelt VastgoedInvesteren.nl persoonsgegevens?
  VastgoedInvesteren.nl verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van bezoekers van de website om haar dienstverlening en de functionaliteit op de website te optimaliseren. Daarnaast is VastgoedInvesteren.nl verplicht om onder andere in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalde gegevens van gebruikers te vragen en te bewaren.

  De gegevens zullen in overeenstemming met de wet, en enkel voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden bewaard en gebruikt. Vastgoedinvesteren.nl beschermt uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Wanneer verzamelt VastgoedInvesteren persoonsgegevens?
  Alvorens toegang te verkrijgen tot het investeringsplatform van VastgoedInvesteren.nl wordt een bezoeker gevraagd een registratieproces te doorlopen waarbij VastgoedInvesteren.nl vraagt om een beperkt aantal gegevens te verstrekken. Om gebruik te maken van alle functionaliteiten van het investeringsplatform kan het zijn dat, afhankelijk van de specifieke functionaliteit, VastgoedInvesteren.nl de gebruiker vraagt om additionele gegevens.

 • Worden persoonsgegevens ter beschikking gesteld aan derden?
  VastgoedInvesteren.nl stelt deze gegevens in de regel nimmer ter beschikking aan derden, met uitzondering van (i) derden waarvan inschakeling noodzakelijk is in het kader van de aangeboden dienstverlening op het investeringsplatform van VastgoedInvesteren.nl en (ii) het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Persoonlijke gegevens zullen in geen geval ter beschikking worden gesteld aan derden voor commerciële doeleinden.

 • Cookies
  Teneinde bezoekers een snellere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden vraagt VastgoedInvesteren.nl bezoekers toestemming om ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die gebruiksinformatie van de bezoeker bewaren) te mogen plaatsen op de computer van de bezoeker. Cookies zijn middels de instellingen van alle gangbare webbrowsers uit te schakelen of te verwijderen. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding of helpfunctie van de door de bezoeker gebruikte webbrowser.

 • Google Analytics
  Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 • Google Adwords
  Deze website maakt gebruik van de Google Adwords remarketing dienst om op websites van derden te adverteren aan voormalige bezoekers van onze site. Dit kan gebeuren in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten-pagina, of op een pagina in het Google Display Netwerk. Derde partijen, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties aan te bieden gebaseerd op iemands eerdere bezoek aan www.Vastgoedinvesteren.nl. De data die hiervoor worden gebruikt, worden verzameld in lijn met ons eigen privacybeleid, alsook Google’s privacybeleid.

 • Rechten van de gebruiker
  Een gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. VastgoedInvesteren.nl kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door VastgoedInvesteren.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie van de gebruiker worden verlangd.  

 • Phishing
  Phishing is het vissen naar beveiligingscodes. Dit gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via sms, e-mail en nepwebsites. Zo beschermt u zich tegen phishingberichten. Check de afzender van het bericht. Alleen berichten waar het e-mail adres eindigt op @Vastgoedinvesteren.nl zijn daadwerkelijk afkomstig van VastgoedInvesteren.nl. Onthoud dat wij u nooit vragen om in te loggen op VastgoedInvesteren.nl via een sms of e-mail. Heeft u een phishingbericht ontvangen? U helpt ons de schade van phishing te beperken door het bericht door te sturen naar support@Vastgoedinvesteren.nl. Wij laten de nepwebsite waar de phishing e-mail naar linkt uit de lucht halen.

 • Wijzigen van het Privacybeleid
  VastgoedInvesteren.nl is gerechtigd de inhoud van haar Privacybeleid zonder voorafgaand overleg te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van het Privacybeleid is te allen tijden vrijelijk beschikbaar op de website van VastgoedInvesteren.nl (www.Vastgoedinvesteren.nl).

 • Contact, vragen, opmerkingen, klachten
  Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij VastgoedInvesteren.nl. Voor contactgegevens wordt verwezen naar de contactpagina op de website van VastgoedInvesteren.nl (www.Vastgoedinvesteren.nl).

Algemene voorwaarden

Wens u ook de algemene voorwaarden te bekijken?
Klik dan op de knop hieronder.

Algemene Voorwaarden

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.