Risico's

Waarom een pagina over risico's?
Beleggen in vastgoedprojecten is voor veel particuliere beleggers een nieuwe tak van sport. VastgoedInvesteren vindt het belangrijk dat u alle gelegenheid krijgt om u in alle rust te oriënteren.

Om u goed op weg te helpen bieden wij u onderstaand een samenvatting aan van de meest voorkomende risico’s die u tegen kunt komen bij investeringen in vastgoedprojecten.

Uiteraard is elk project anders en daarom gaat elk project op VastgoedInvesteren ook nog eens vergezeld van een uitgebreid informatiememorandum waarin de betreffende aanbieding, het project en de mogelijke risico’s van een investering worden toegelicht.

Zoals u ziet vinden wij het belangrijk om u goed te informeren.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op!

Investeren in vastgoed is 'big business'
Investeringen in vastgoedprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Deze eigenschappen maken vastgoedprojecten geliefd bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en infrastructuurfondsen. Ter illustratie: in 2017 is er in Nederland bijna €19 miljard geïnvesteerd in vastgoed, ruim €2 miljard meer dan in 2016. (Bron: Rabobank Vastgoedupdate maart 2018)

Beheers de risico's, het begint met de basis
Beleggen, ook in vastgoedprojecten, gaat altijd gepaard met risico’s waar u als investeerder op moet letten.
Onthoud daarom onderstaande spelregels:
  1. Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden.
  2. Spreid uw investeringen om de risico's te verkleinen.
  3. Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*
* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

Potentiële risico's bij vastgoedprojecten
Aanbiedingen op VastgoedInvesteren zijn verbonden aan vastgoedprojecten die zich in de bouw- of exploitatiefase bevinden. Onderstaand treft u een samenvatting van de risico's die u zou kunnen tegenkomen.Additionele informatie van VastgoedInvesteren
VastgoedInvesteren geeft geen advies of oordeel aan over de aanbiedingen op het platform.
De Uitgevende Instelling (de eigenaar van het project) is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem geplaatste aanbieding en voor de naleving van uit de investeringsovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden.

Het is mij duidelijk

Is het u helder wat de risico's zijn? Dan nodigen wij u graag uit om de projecten te bekijken.


Naar projecten

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.