Vastgoed als belegging

In de beleggingswereld wordt vastgoed gezien als een ‘’alternative investment asset’’. Alternative investment assets is een ‘’asset class’’ waarin alle investeerbare assets vallen die niet onder reguliere assets als aandelen, obligaties en cash, vallen. Onder alternative investments assets vallen, naast vastgoed, onder andere goud, kunst en wijn. 

De verbindende factor tussen alle alternative investment assets is dat ze doorgaans minder makkelijk liquide te maken zijn dat reguliere assets. Een kantoorpand is over het algemeen immers moeilijker te verkopen dan aandelen in een beursgenoteerd bedrijf. Dit is nadelig maar heeft als voordeel dat alternative investement assets minder gevoelig zijn voor beurskoersen en sentiment.
 

Kenmerken van beleggingen in Vastgoed

Vastgoed wordt sinds jaar en dag door institutionele beleggers en zeer vermogende particulieren gezien als een interessante belegging.

Onderstaand vindt u een paar kenmerken van vastgoed die voor beleggers interessant kunnen zijn.
 

Direct en indirect rendement

Vastgoed heeft zowel een direct rendement, de opbrengsten uit de verhuur van het vastgoed, alsmede een indirect rendement uit de waardestijging van het vastgoed.
 

Voorspelbare kasstromen

De kasstromen bij een vastgoedproject zijn afkomstig uit de verhuur van het vastgoed. Vastgoed wordt over het algemeen verhuurd op basis van meerjarige huurovereenkomsten waardoor de kasstromen over de jaren goed te voorspellen zijn.
 

Investeren in vastgoed is investeren in iets tastbaars met eeuwigheidswaarde

Het vastgoed, of de grond waarop het gebouwd is, is tastbaar en zal daardoor altijd een waarde vertegenwoordigen.
 

Met vastgoed kan meerwaarde gerealiseerd worden

Beleggen in vastgoed kan veel verder gaan dan enkel het aankopen en verhuren van een pand.

De waarde van het vastgoed kan door verschillende ingrepen positief beïnvloed worden. U kunt hierbij denken aan het opknappen van een appartement, het verbeteren van een energielabel of een kantoorgebouw dat naar woningen wordt getransformeerd.

Door de bovenstaande maatregelen verbetert over het algemeen de kwaliteit, de marktwaarde en de huurwaarde van het vastgoed.
 

Met een belegging in vastgoed kan je spreiding aanbrengen in je beleggingsportefeuille

Vastgoed kan als ''alternative asset'' een interessante aanvulling zijn in een beleggingsportefeuille met reguliere assets.
 

Beleggen in vastgoed beschermt je door huurindexatie tegen inflatie

De huuropbrengsten van een pand worden over het algemeen per jaar geïndexeerd aan de hand van de inflatie. Dit houdt in dat de huurprijs per jaar mee stijgt met de inflatie.

Deze stijging in de huurprijs zorgt ervoor dat de marktwaarde van het vastgoed stijgt.
 

De vastgoedsector is van grote invloed op de verduurzaming van Nederland

De gebouwde omgeving is in Nederland verantwoordelijk voor ca. 40% van de jaarlijkse CO2 uitstoot. Om aan de gemaakte nationale en internationale klimaatafspraken te voldoen, is er voor de vastgoedsector dus nog een hoop werk aan de winkel. Deze transitie naar duurzaam vastgoed biedt kansen voor beleggers om zowel een financieel als een maatschappelijk rendement te realiseren.

 

Risico's van beleggen in vastgoed

Naast de vele mogelijkheden van beleggen in vastgoed kent beleggen altijd risico's. Op de risicopagina op deze website vindt u meer informatie over de veelvoorkomende risico's.
 

Waarom VastgoedInvesteren.nl

Op VastgoedInvesteren.nl kunnen investeerders vastgoedproposities vinden waarbij, naast het verkrijgen van een financieel rendement, ook wordt bijgedragen aan maatschappelijke winst in de vorm van een duurzamere en meer toekomstgerichte bebouwde omgeving. Op het platform kunnen vastgoedondernemers op een veilige manier en zonder tussenkomst van derden hun proposities aanbieden aan investeerders. De proposities worden zo volledig en transparant mogelijk op de website geplaatst zodat de investeerders een goede afweging kunnen maken alvorens te besluiten of ze in het project willen investeren.

VastgoedInvesteren.nl heeft een AFM vergunning en staat onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.