Beheerst beloningsbeleid

Inleiding beloningsbeleid

VastgoedInvesteren.nl heeft een beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, die geldt voor alle medewerkers van VastgoedInvesteren.nl. Verder is voor medewerkers de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2014 van toepassing, als zij het risicoprofiel van VastgoedInvesteren.nl kunnen beïnvloeden en een variabele beloningen ontvangen. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen.

Het beloningsbeleid is er op gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedragingen opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en de betrouwbaarheid van VastgoedInvesteren.nl.

 

Beloningen

VastgoedInvesteren.nl keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van de doelstellingen.

VastgoedInvesteren.nl keert geen discretionaire variabele beloningen uit.

 

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de Directie. Doordat VastgoedInvesteren.nl een kleine onderneming is, wordt er geen Remuneratiecommissie ingesteld. Ook hebben wij geen Raad van Commissarissen.

Wij maken gebruik van de adviesdiensten van Charco & Dique inzake ons beloningsbeleid.

 

Aanpassen beleid

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de Directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of de vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel ons op 088-4321543 of mail ons.

Wij staan u graag te woord.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.