Over ons

Crowdfunding, meer dan alleen INVESTEREN

Het is bekend dat de Nederlandse vastgoedmarkt de afgelopen jaren in de lift heeft gezeten. Tegelijkertijd staat de vastgoedmarkt aan de vooravond van een verdere transformatie. 

De komende jaren zullen er miljarden geïnvesteerd moeten worden in de verduurzaming van vastgoed. Hiervoor heeft de Nederlandse overheid strikte doelen gesteld, mede als uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs. 

Deze grote investeringsbehoefte biedt kansen voor particuliere beleggers. Met een goede investering realiseert u niet alleen een financieel rendement maar versterkt u ook de transitie naar een duurzamere Nederlandse leefomgeving. 

Voorbeelden van investeringen die leiden naar een duurzamere leefomgeving zijn de transformaties van verouderde en leegstaande kantoorcomplexen naar appartementen maar ook de vergroening van bestaande gebouwen en woningen. Te denken valt hier aan betere isolatie, het aanbrengen van zonnepanelen, gasloos bouwen, nul-op-de-meter-woningen en hergebruik van materialen in de bouw.

 

Missie

Tot voor kort waren investeringen in vastgoed vooral toegankelijk voor zeer vermogende particulieren of institutionele beleggers. VastgoedInvesteren.nl maakt de vastgoedmarkt toegankelijk voor iedereen die rechtstreeks wil beleggen in toekomst bestendig vastgoed danwel voor iedereen die mee wil helpen om de transitie naar duurzaam vastgoed mogelijk te maken. 

 

OVER VastgoedInvesteren.nl

Investeren
Op Vastgoedinvesteren.nl vindt u beleggingsmogelijkheden (proposities) verbonden aan vastgoedprojecten. U klikt op een propositie die u aanspreekt, leest de uitgebreide informatie en beslist of en hoeveel u wilt investeren. VastgoedInvesteren registreert uw investering geheel automatisch en online. Het te investeren bedrag stort u op de rekening van een notaris die de transactie in goede banan leidt. Slim en simpel.

Transparante informatievoorziening
Vastgoedinvesteren.nl hecht aan transparante informatievoorziening. Informatie over gefinancierde projecten, waaronder (netto) rendement, looptijd en eventuele betalingsachterstanden, is publiekelijk beschikbaar op de betreffende pagina’s van de website Vastgoedinvesteren.nl.

VastgoedInvesteren.nl is geen investeringsfonds en is om die reden terughoudend met het publiceren van informatie op platformniveau. Wij willen hiermee voorkomen dat bij geïnteresseerde beleggers de perceptie ontstaat dat er sprake is van een ‘beleggingsbeleid’ waar zij aan kunnen ‘meedoen’.

AFM vergunning
VastgoedInvesteren.nl heeft een AFM vergunning als beleggingsonderneming, conform artikel 2:96 Wft, en staat onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

De website VastgoedInvesteren.nl
VastgoedInvesteren.nl is een online marktplaats waar enerzijds ontwikkelaars van vastgoed projecten een investeringsaanbod (propositie) onder de aandacht van beleggers kunnen brengen en anderzijds beleggers hier een investering in kunnen doen. De hiervoor benodigde functionaliteit is geïntegreerd in de website.

Goed voor u om te weten is dat VastgoedInvesteren.nl:

  • alleen transacties verwerkt en niet bemiddelt namens propositiehouders of beleggers;
  • geen financieel advies verschaft aan beleggers;
  • geen onderdeel is van de geldstromen en geen gelden onder zich houdt;
  • zelf geen proposities aanbiedt op het platform.

Meer informatie over het gebruik van de website is te vinden in de Algemene Voorwaarden.

 

Additionele informatie over VastgoedInvesteren.nl

VastgoedInvesteren.nl is een handelsnaam van Crowdinvesting B.V., een Nederlandse besloten vennootschap die is opgericht met als doel, onder andere, de in eigen beheer ontwikkelde crowdinvesting infrastructuur te exploiteren. Deze infrastructuur omvat onder meer de benodigde IT infrastructuur, juridische kennis en onderliggende bedrijfsprocessen om veilig online transacties te effectueren.

  • Crowdinvesting B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58407529.
  • Crowdinvesting B.V. heeft een vergunning conform artikel 2:96 Wft en is opgenomen in de registers van de AFM.
  • Crowdinvesting B.V. is een initiatief van M.E. Aparicio Torres (CEO), B.J.C. Pieters (CFO), YARD ENERGY Investments B.V., Gelderborch B.V., Enviu Participations B.V. (www.enviu.org), Greenchoice (www.greenchoice.nl) en Triodos Investment Management (www.triodos-im.com).

De Directie van Crowdinvesting bestaat uit twee personen. Beslissingen worden genomen conform de statuten. Bij besluiten waarbij de onafhankelijkheid van de compliance functie of de risk functie aan de orde is, is de stem van deze desbetreffende functieverantwoordelijke doorslaggevend. Hiervoor wordt gekozen omdat de twee directeuren tevens aandeelhouder zijn.

De functies zijn als volgt verdeeld:

  • Dhr. Aparicio: Algemene bedrijfsvoering risk management
  • Dhr. Pieters: Finance en compliance
  M.E. (Enrique) Aparicio Torres (CEO)
enrique@duurzaaminvesteren.nl
Bekijk het profiel op LinkedIn
     
 
  B.J.C. (Barry) Pieters (CFO)
barry@duurzaaminvesteren.nl
Bekijk het profiel op LinkedIn
     

 

Crowdinvesting heeft een externe compliance officer aangesteld. Crowdinvesting kent geen Raad van Commissarissen en geen Raad van Advies.

 

Hoe werkt het?

Wilt u weten hoe investeren in vastgoed projecten via ons platform in zijn werk gaat? Klik dan op de onderstaande knop.

Leg het me uit

Altijd op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.