Nieuwe productiehal voor Lagerwey windturbines

Nieuwe productiehal voor Lagerwey windturbines
Einddatum: 31 januari 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.450.000 voor de bouw van een nieuwe productiehal voor Lagerwey windturbines is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lagerwey Real Estate B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Financieringsbedrag € 2.450.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.450.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.450.000 voor de bouw van een nieuwe productiehal voor Lagerwey windturbines is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lagerwey Real Estate B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Lagerwey Real Estate B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de langjarige verhuur van de nieuwe productiehal aan Lagerwey Systems B.V. Op deze nieuwe locatie zal de gehele productie van Lagerwey windturbines worden gehuisvest. Daarnaast heeft de nieuwe locatie de voordelen dat deze groter, efficienter en duurzaamer is dan de huidige productielocatie.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       Lagerwey Real Estate B.V.
Hoofdsom:     €2.450.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties:     2.450
Kenmerk lening: Geen achterstelling
Ingangsdatum: 29 december 2016
Rente: 6,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 29 december 2017
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 5,3% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (22 juni 2018)

  • Op 29 december 2017 is de eerste rentebetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De eerstvolgende betaling vindt plaats op 29 december 2018.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

 

Fotos

Investeerders

Bedrijfsinformatie

Lagerwey Real Estate B.V.
Object: Nieuwe duurzame productiehal voor Lagerwey windturbines
Inkomsten: De productiehal wordt langjarig verhuurd aan Lagerwey Systems
Zekerheden: Eerste hypotheekrecht op erfpachtrecht en productiehal
Email de aanbieder info@lagerwey.com

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.