Herontwikkeling De Bilt

Herontwikkeling De Bilt
Einddatum: 14 februari 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €900.000 voor de financiering van de aankoop en herontwikkeling van het perceel op de Groenekanseweg 66A, 3723 AG te De Bilt is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder V.O.F. Klein Houdringe met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Financieringsbedrag € 900.000
Geïnvesteerd bedrag € 900.000
100%

Beschrijving

***Dit project is op aangeven van de uitgevende instelling in besloten kring aangeboden***

 

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €900.000 voor de financiering van de aankoop en herontwikkeling van het perceel op de Groenekanseweg 66A, 3723 AG te De Bilt is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder V.O.F. Klein Houdringe met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
V.O.F. Klein Houdringe geeft een obligatielening uit gedekt door lopende inkomsten uit de bestaande verhuurcliënten en de uiteindelijke verkoop of herfinanciering van het vastgoed. De obligatielening is verbonden aan de aankoop en herontwikkeling van van het vastgoed te De Bilt.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: V.O.F. Klein Houdringe
Hoofdsom:     €900.000
Nominale waarde:     €1000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal Obligaties:     900
Kenmerk lening: Seniore positie (geen achterstelling aan een andere financiering)
Ingangsdatum: 14 februari 2020
Rente: 6,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 14 februari 2021
Transactiekosten: Eenmalig 2,42% (inclusief BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,7%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: In een keer aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (20 augustus 2021)

  • De eerstvolgende rentebetaling zal plaatsvinden op 14 februari 2022.
  • De eerste rentebetaling heeft op 14 februari 2021 plaatsgevonden.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Bedrijfsinformatie

V.O.F. Klein Houdringe
Doel: Aankoop van het vastgoed
Status: Afname van het vastgoed staat gepland voor 14 februari 2020
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor de beoogde €900.000 op de obligatielening wordt ingeschreven
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: E-mail de uitgevende instelling

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.