VI Project

VI Project
Einddatum: 13 augustus 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang [rente]% rente en steun de ontwikkeling van een nieuwe duurzame energiebron in Nederland!

[uitgevende instelling] biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een [omschrijving] project.

Geboden rente 5,00%
Financieringsbedrag € 2.900.000
Geïnvesteerd bedrag € 6.000
0%

Beschrijving

*** Vanaf [dag] [datum] om [tijd]:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €[bedrag].000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van [korte omschrijving project] geeft [uitgevende instelling] een senior [rente]% obligatielening uit met een looptijd van [aantal] jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

[uitgevende instelling]
[utigevende instelling] is een _____.

 

[project]
Het project ____. 

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de [korte beschrijving van de hoofdactiviteit van de uitgevende instelling]. De verplichtingen van de obligatielening worden gedekt door [korte beschrijving van de hoofdactiviteit van de uitgevende instelling].

 • Het betreft een _____.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: [uitgevende instelling]
Hoofdsom: Maximaal €[bedrag].000
Minimaal €[bedrag].000
Nominale waarde: €[bedrag].000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: [rente]% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: [aantal] maanden ([aantal] jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: [omschrijving]
Zekerheden: [omschrijving]
Transactiekosten: [percentage]% van de nominale waarde

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €[bedrag] dat is de nominale waarde (€[bedrag]) plus transactiekosten (€[bedrag]);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u ieder kwartaal een rentebetaling van [rente]% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €[bedrag] op een investering van €[bedrag];
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement [rente]% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit en zekerheden

 • De geprognotiseerde kasstromen van de uitgevende instelling gedurende de looptijd van de obligatielening zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken;
 • Er worden gedeelde pandrechten gevestigd ten behoeve van de obligatiehouders om hun rechten te waarborgen in geval van calamiteiten.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder een ontwikkelrisico van de biomassa installatie, en het wegvallen van contractpartijen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) [uitgevende instelling], de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Fotos

Bedrijfsinformatie

Uitgevende Instelling B.V.
Doel: [korte beschrijving van de doel van de uitgevende instelling]
Status: [korte beschrijving van de statusvan de uitgevende instelling]
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €[bedrag].000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: E-mail de uitgevende instelling
VastgoedInvesteren maakt gebruik van cookies VastgoedInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van VastgoedInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.