Waldschap Duurzame Nieuwbouwwoningen

Waldschap Duurzame Nieuwbouwwoningen
Einddatum: 04 november 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €600.000 voor de realisatie van 48 duurzame woningen is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Waldschap Development B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 8,00%
Financieringsbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

Een bedrag van €600.000 voor de realisatie van 48 duurzame woningen in de regio Eindhoven is succes gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Waldschap Development B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Waldschap Development B.V. geeft een obligatielening uit voor een overbruggingskrediet ten behoeve van de realisatie van 48 duurzame woningen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Waldschap Development B.V.
Hoofdsom Minimaal €500.000 en maximaal €600.000
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties Maximaal 600 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Rente 8,0% op jaarbasis. De rente wordt per 3 maanden uitgekeerd
Aflossing Gedurende de looptijd lost de uitgevende instelling niet af op de obligatielening. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost uit de verkoopopbrengsten van de woningen
Transactiekosten Eenmalig 0,5% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 7,7% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 12 maanden (1 jaar)
Zekerheden Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling, zoals beschreven in paragraaf 3.5 (Zekerheden voor obligatiehouders) van het informatiememorandum.
Taxatiewaarden €2.980.000 (k.k.) in de huidige staat (woningen nog niet gerealiseerd) 
€25.170.000 (k.k.) in gerealiseerde staat

 

Laatste update (20 augustus 2021)

  • De eerstvolgende rentebetaling vindt plaats op 24 oktober 2021.
  • Op 24 januari 2021 is de vijfde rentebetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • Op 15 oktober 2020 heeft de uitgevende instelling een update naar de obligatiehouders gestuurd, waarin ze heeft aangegeven dat vertraging op heeft gelopen met het project en de op 24 oktober geplande aflossing niet gaat halen.
  • Op 9 mei 2020 heeft de uitgevende instelling een update naar de obligatiehouders gestuurd.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Bedrijfsinformatie

Waldschap Development B.V.
Beschrijving: Overbruggingsfinanciering ten behoeve van de realisatie van 48 duurzame woningen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er minimaal €500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Taxatierapport: Download samenvatting taxatierapport
Kwartaalrapportage Van Santvoort Makelaars: Download kwartaalrapportage
Aanvullende informatie: Download woningmarktrapportage MVGM Q3 2019
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.