DelftsGreen - Nieuwbouw appartementencomplex

DelftsGreen - Nieuwbouw appartementencomplex
Einddatum: 30 januari 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €2.950.000 voor de bouw van van het appartementencomplex ‘Delftsgreen’ is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Dols Project Management B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Financieringsbedrag € 2.950.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.950.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.950.000 voor de financiering van de bouw van het appartementencomplex ‘Delftsgreen’ is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Dols Project Management B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Dols Project Management B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van het appartementencomplex. De obligatielening is verbonden aan de bouw van het appartementencomplex ‘Delftsgreen’ te Delft.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Dols Project Management B.V.
Hoofdsom Minimaal €2.000.000
Maximaal €2.950.000
Loan to value (LTV) 15.4% bij aanvang
52,9% aan het einde van de looptijd
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 2.950
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Ingangsdatum 27 januari 2020
Rente 6,5% op jaarbasis over het 'getrokken' deel van de obligatielening
3,25% op jaarbasis over het 'niet-getrokken' deel van de obligatielening.
De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.
Aflossing Gedurende de looptijd lost de uitgevende instelling niet af op de obligatielening. De volledige hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd ineens afgelost door een bancaire herfinanciering van het vastgoed.
De uitgevende instelling is gerechtigd om na 12 maanden de obligatielening boetevrij vervroegd af te lossen.
Transactiekosten Eenmalig 0,7% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 5,0% gemiddeld op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 18 maanden (1,5 jaar)
Zekerheden Eerste recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde grondwaarde van €1.620.000 en een getaxeerde marktwaarde van €5.580.000 na realisatie en verhuur;
Eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten afgesloten tussen de uitgevende instelling en de toekomstige huurders van het vastgoed;
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;

 

Laatste update (30 augustus 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling vindt plaats op 27 oktober 2021.
  • De uitgevende instelling heeft Obligatiehouders laten weten dat de oorspronkelijk beoogde aflossingsdatum van 27 juli 2021 niet gehaald zal worden. De uitgevende instelling is voornemens de Obligatielening uiterlijk 27 oktober 2021 plaats te laten vinden.
  • Op 27 juli 2021 is de zesde rentebetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • Op 24 juli heeft de uitgevende instelling aan obligatiehouders laten weten dat de aflossing van de obligatielening met een maand wordt uitgesteld.

 

Heeft u vragen?

 

Bedrijfsinformatie

Dols Project Management B.V.
Beschrijving: Financiering van de bouw van een appartementencomplex met 29 zeer duurzame appartementen
Status: De grond is reeds in bezit en de bouw zal  in januari 2020 starten
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er minimaal €2.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Download samenvatting taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.