Woon-winkelpand in het centrum van Leerdam

Woon-winkelpand in het centrum van Leerdam
Einddatum: 10 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van  €112.000 voor de financiering van een deel van de aankoopkosten van het vastgoed is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFG Vastgoed B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,75%
Financieringsbedrag € 112.000
Geïnvesteerd bedrag € 112.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €112.000 voor de financiering van een deel van de aankoopkosten van het vastgoed is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFG Vastgoed B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
EFG Vastgoed B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van het vastgoed. De obligatielening is verbonden aan de financiering van een deel van de aankoopkosten van het vastgoed.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling EFG Vastgoed B.V.
Hoofdsom Minimaal €100.000 en maximaal €300.000
Loan to value (LTV) 80% bij aanvang
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 300 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Ingangsdatum 3 januari 2019
Rente 4,75% op jaarbasis. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd
Aflossing Gedurende de looptijd lost de uitgevende instelling 2% over de oorspronkelijke hoofdsom per jaar af op de obligatielening. De resterende hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd ineens afgelost door een herfinanciering van de obligatielening
Transactiekosten Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 4,4% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 36 maanden (3 jaar)
Zekerheden

Eerste recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van €375.000

Eerste pandrecht op de uit de verhuur van het vastgoed te ontvangen huurpenningen

 

Laatste update (26 maart 2021)

  • De Uitgevende Instelling heeft de obligatielening op 3 januari 2021 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 3 januari, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt. Investeerders hebben hierover op 11 december 2020 een bericht ontvangen van de uitgevende instelling
  • Op 3 januari 2021 is de tweede rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Bedrijfsinformatie

EFG Vastgoed B.V.
Beschrijving: Herfinanciering van een deel van de aankoopkosten van het vastgoed.
Status: Het vastgoed is reeds in bezit.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €100.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Download Taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.