Drentsestraat 4-14 te Amersfoort

Drentsestraat 4-14 te Amersfoort
Einddatum: 28 oktober 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Profund Vastgoed B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,25% obligatielening met eerste recht van hypotheek als zekerheid.

De obligatielening heeft een looptijd van 4 jaar (48 maanden) en is verbonden aan de aankoop van een kantoorpand nabij het centrum van Amersfoort.

Geboden rente 5,25%
Financieringsbedrag € 1.400.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.400.000
100%

Beschrijving

***Het streefbedrag voor dit project is behaald. Bent u net te laat maar heeft u toch interesse? Meld u dan rechts op deze pagina aan voor de reservelijst.***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht

VastgoedInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een financieringsbedrag van maximaal €1.400.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Profund Vastgoed B.V. geeft een senior 5,25% obligatielening uit met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. De obligatielening heeft een looptijd van 48 maanden (4 jaar) verbonden aan de aankoop en herontwikkeling van het kantoorpand gelegen aan de Drentsestraat 4-14 te Amersfoort. 

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatiememorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele informatiememorandum te nemen alvorens een investering in obligaties te overwegen.

 

Beschrijving van het project

De vraag naar woonruimte in Amersfoort is historisch hoog en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Profund Vastgoed speelt in op deze vraag door een kantoorpand op een centrale locatie nabij het centrum van Amersfoort aan te kopen en te ontwikkelen tot een nieuwbouwcomplex van 34 hoogwaardig afgewerkte en energieneutrale appartementen die aan alle moderne woonwensen voldoen.

Profund heeft in de directe nabijheid van het aan te kopen kantoorpand reeds succesvol twee appartementencomplexen, ''Amaze 1'' en ''Amaze 2'', opgeleverd.

Link naar het opgeleverde Amaze 1 project (46 appartementen)

Link naar het opgeleverde Amaze 2 project (37 appartementen)

 

Over Profund Vastgoed B.V.

Profund Vastgoed B.V. is de uitgevende instelling van de obligatielening en is na de aankoop 100% eigenaar van het aan te kopen vastgoed. 

Profund is gespecialiseerd in het ontwikkelen van appartementen op binnenstelijke locaties en ontwikkelt sinds 1993 woningbouwprojecten. In eerste instantie door heel Nederland maar sinds 2011 alleen in de regio Amersfoort. 

Voor meer informatie en het trackrecord van de uitgevende instelling kunt u kijken op www.profundvastgoed.nl.

 

Waar investeer ik precies in?

De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van het kantoorpand gelegen aan de Drentsestraat 4-14 te Amersfoort.

Het kantoorpand is op dit moment volledig verhuurd. De huurcontracten van de huurders eindigen in 2020 en 2021, Profund zal ondertussen de herontwikkeling voorbereiden. Ook zal gedurende de looptijd de verkoop van de nieuw te bouwen appartementen worden opgestart. Gegeven de grote vraag naar hoogwaardige woonruimte in Amersfoort verwacht Profund uiterlijk 6 maanden na vertrek alle appartementsrechten verkocht te hebben. De obligatielening zal uit de opbrengsten van de verkoop van de appartementsrechten volledig worden afgelost. De obligatiehouders lopen dus geen bouwrisico's.

De rente op de obligatielening, 5,25% op jaarbasis en wordt kwartaallijks uitbetaald aan de obligatiehouders. De aflossing van de obligatielening vindt in een keer aan het einde van de looptijd plaats. 

Als zekerheden voor obligatiehouders zal de Stichting Zekerheden VastgoedInvesteren (i) het eerste recht van hypotheek op het vastgoed met een marktwaarde getaxeerd op €1,8 miljoen en (ii) het eerste pandrecht op de te onvangen huurinkomsten houden.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Profund Vastgoed B.V.
Hoofdsom minimaal €1.000.000 en maximaal €1.400.000
Loan to value (LTV) 79,1%
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 1.400 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Rente 5,25% op jaarbasis. De rente wordt kwartaallijks uitgekeerd
Transactiekosten Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 4,8% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 48 maanden (4 jaar)
Aflossing Ineens aan het einde van de looptijd
Zekerheden

Eerste recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van ca. €1,8 miljoen

Eerste pandrecht op de uit de verhuur van het vastgoed te ontvangen huurpenningen

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €1.015. Dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€15);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,25% op jaarbasis. Aan het einde van de looptijd wordt de obligatielening afgelost;
  • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.206 op een investering van €1.015;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,8% op jaarbasis 

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van waarde daling van het vastgoed en het risico van schade aan het vastgoed
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties en het risico van waardering van de obligaties
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van VastgoedInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

VastgoedInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Profund Vastgoed B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Bedrijfsinformatie

Profund Vastgoed B.V.
Beschrijving: Financiering van een deel van de aankoop van het kantoorpand gelegen aan de Drentsestraat 4-14 te Amersfoort
Status: Het vastgoed is reeds aangekocht. De overdracht zal plaatsvinden op 1 november 2018.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Samenvatting Taxatierapport
Overige bijlagen:

Bijlage 4 - Massastudie

Bijlage 5 - Concept brief

Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

Inschrijven reservelijst

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.