Gerenoveerd kantoorpand met bovenwoning - Maatschap Zaansbehoud

Gerenoveerd kantoorpand met bovenwoning - Maatschap Zaansbehoud
Einddatum: 25 maart 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €325.000 voor de herfinanciering van het vastgoed is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Financieringsbedrag € 325.000
Geïnvesteerd bedrag € 325.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €325.000 voor de herfinanciering van het vastgoed is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 geeft een obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van het vastgoed. De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van het vastgoed.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75
Hoofdsom €325.000
Marktwaarde €430.000 in (huidige) verhuurde staat
Loan to value (LTV) 75,6% bij aanvang
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 325 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling, 1recht van hypotheek
Ingangsdatum 4 maart 2019
Rente 5,0% op jaarbasis. De rente wordt halfjaarlijks uitgekeerd
Transactiekosten Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 4,5% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 36 maanden (3 jaar)
Aflossing

Gedurende de looptijd wordt er €3.250 (1% van de oospronkelijke hoofdsom) per jaar afgelost op de obligatielening

De resterende hoofdsom wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd

Zekerheden

1recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van €430.000

1e pandrecht op de uit de verhuur van het vastgoed te ontvangen huurpenningen

 

Laatste update (21 maart 2022)

  • Het project is op 21 maart 2022 succesvol afgerond en er vinden geen verdere rente- en aflossingsbetalingen plaats.
  • Op 5 maart 2022 is de zesde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Bedrijfsinformatie

Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75
Beschrijving: Herfinanciering van het vastgoed.
Status: Het vastgoed is reeds in bezit.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €325.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Download Taxatierapport
Overige bijlagen:

Download Plattegrond

Download Energielabel

Download Memo Energieke Regio

Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.