Gerenoveerd kantoorpand met bovenwoning - Maatschap Zaansbehoud

Gerenoveerd kantoorpand met bovenwoning - Maatschap Zaansbehoud
Einddatum: 25 maart 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,0% obligatielening met als zekerheid het 1e recht van hypotheek.

De obligatielening heeft een looptijd van 3 jaar (36 maanden) en is verbonden aan een reeds gerenoveerd en verduurzaamd kantoorpand met bovenwoning nabij het centrum van Zaandam.

Geboden rente 5,00%
Financieringsbedrag € 325.000
Geïnvesteerd bedrag € 325.000
100%

Beschrijving

***Vanaf maandag 25 februari om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht

VastgoedInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een financieringsbedrag van maximaal €325.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 geeft een senior 5,0% obligatielening uit met het 1e recht van hypotheek als zekerheid. De obligatielening heeft een looptijd van 36 maanden (3 jaar) verbonden aan de herfinanciering van een kantoorpand met bovenwoning gelegen aan de Zuiddijk 75 te Zaandam. 

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatiememorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele informatiememorandum te nemen alvorens een investering in obligaties te overwegen.

 

Beschrijving van het project

De afgelopen jaren is er een grote vraag ontstaan naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte en woningen. Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 (de uitgevende instelling) speelt in op deze vraag en heeft begin 2018 een horecapand aan de Zuiddijk 75 te Zaandam (het vastgoed) aangekocht en heeft dit pand gerenoveerd en getransformeerd tot een hoogwaardige kantoorruimte met een bovengelegen appartement.

Het vastgoed is aangekocht met een energielabel E. Direct na aankoop is het pand voor ca. €155.000 gestript, gerenoveerd en verduurzaamd. Recent is het energielabel opnieuw vastgesteld en is de mooie score A behaald. Daarmee voldoet het pand nu al aan de wetgeving die per 2023 een minimaal energielabel C vereist. Ook wordt al aan de aangekondigde aanscherpte eis van minimaal energielabel A per 2030 voldaan. Zo levert de verduurzaming van Zuiddijk 75 een mooie bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van onze maatschappij en zijn de energiekosten flink omlaag gebracht!

 

Over Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75

Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75 is de uitgevende instelling van de obligatielening en is 100% eigenaar van het vastgoed.

De Uitgevende Instelling is een samenwerking tussen drie lokale vastgoedondernemers met als doel het duurzaam renoveren van monumenten en ander vastgoed in Zaandam. In de directe omgeving van het Vastgoed heeft de uitgevende instelling reeds meerdere panden verworven, waaronder de buurpanden op Zuiddijk 73 en 77.

De vastgoedondernemers zijn dhr. drs Smit RA, dhr. ing. Klaver en dhr. Broekmeulen. Zij zijn allen lokale, ervaren ondernemers die reeds veel soortgelijke vastgoedprojecten, voornamelijk rond Zaandam, succesvol hebben ontwikkeld, exploiteren of hebben verkocht.

 

Waarom crowdfunding?

Onder Nederlandse banken is steeds minder interesse om kapitaal in (commercieel) vastgoed te steken. Oorzaak hiervan zijn onder andere wijzigingen in regelgeving rond kapitaaleisen (Basel IV) en het feit dat Nederlandse banken al relatief diep in vastgoedfinanciering zitten.

Door de onzekerheid of de uitgevende instelling bij banken terecht kan voor financiering, is zij op zoek naar een extra financieringskanaal. Crowdfunding lijkt hiervoor een zeer geschikt alternatief. De onderhavige propositie wordt dan ook gezien als een test-case. Indien deze campagne succesvol zal verlopen zal de uitgevende instelling in de toekomst meer gebruik maken van crowdfunding om projecten te financieren.

 

Waar investeer ik precies in?

De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van het vastgoed. Het vastgoed is gelegen nabij het stadscentrum van Zaandam tegenover parkeerterrein ‘’de Burcht’’. In de omgeving zijn alle benodigde voorzieningen aanwezig. Het vastgoed is goed bereikbaar vanaf diverse snelwegen en ligt op ca. 1 kilometer van het NS-station Zaandam. 

Het vastgoed is reeds volledig verhuurd. De kantoorruimte wordt gehuurd door de onderneming van dhr. Smit (mede-eigenaar van het vastgoed). Het appartement wordt gehuurd door een grote internationale supermarktketen die er een van haar 'expat' werknemers huisvest.

De totale verhuurbare oppervlakte van het vastgoed bedraagt 182 m2. Hiervan behoort 127 m2 tot het kantoor op de begane grond en de kelder, en 55 m2 tot het appartement.

De marktwaarde van het vastgoed is getaxeerd op €430.000 in (huidige) verhuurde staat.

De rente op de obligatielening bedraagt 5,0% op jaarbasis en wordt halfjaarlijks uitbetaald aan de obligatiehouders. Daarnaast wordt er op de obligatielening jaarlijks €3.250 (1% van de oorspronkelijke hoofdsom) afgelost. De aflossing van de resterende hoofdsom van de obligatielening vindt ineens plaats aan het einde van de looptijd.

Als zekerheden voor obligatiehouders zal de Stichting Zekerheden VastgoedInvesteren (i) het 1e recht van hypotheek op het vastgoed met een marktwaarde getaxeerd op €430.000 en (ii) het 1pandrecht op de te ontvangen huurpenningen houden.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75
Hoofdsom €325.000
Marktwaarde €430.000 in (huidige) verhuurde staat
Loan to value (LTV) 75,6% bij aanvang
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 325 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling, 1recht van hypotheek
Rente 5,0% op jaarbasis. De rente wordt halfjaarlijks uitgekeerd
Transactiekosten Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 4,5% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 36 maanden (3 jaar)
Aflossing

Gedurende de looptijd wordt er €3.250 (1% van de oospronkelijke hoofdsom) per jaar afgelost op de obligatielening

De resterende hoofdsom wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd

Zekerheden

1recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van €430.000

1e pandrecht op de uit de verhuur van het vastgoed te ontvangen huurpenningen

Voor u betekent dit het volgende:

 • U  investeert € 1.015 in 1 obligatie, dit is de nominale waarde van de obligatie (hoofdsom) vermeerderd met de transactiekosten van 1,5% (€15,00);
 • Vanaf de ingangsdatum ontvangt u op jaarbasis 5,0% rente over het nog niet afgeloste (terugbetaalde) deel van de hoofdsom van de obligatielening;
 • Daarnaast ontvangt u ieder half jaar een deel van uw inleg terug, een halfjaarlijkse aflossing;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal afgerond €1.148,13 ontvangen op een investering van €1.015.
 • Het gemiddelde effectieve rendement per jaar (3 jaar) bedraagt 4,5%. 

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van waarde daling van het vastgoed en het risico van schade aan het vastgoed
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties en het risico van waardering van de obligaties
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van VastgoedInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

VastgoedInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75, de uitgevende instelling van de obligatielening

Bedrijfsinformatie

Maatschap Zaansbehoud Zuiddijk 75
Beschrijving: Herfinanciering van het vastgoed.
Status: Het vastgoed is reeds in bezit.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €325.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Download Taxatierapport
Overige bijlagen:

Download Plattegrond

Download Energielabel

Download Memo Energieke Regio

Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

Inschrijven reservelijst

VastgoedInvesteren maakt gebruik van cookies VastgoedInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van VastgoedInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.