Aankoop en transformatie Noordelijk Trade Center te Groningen

Aankoop en transformatie Noordelijk Trade Center te Groningen
Einddatum: 28 juli 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

LS9 Vastgoed B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 7,00% obligatielening met als zekerheid het eerste recht van hypotheek.

De obligatielening heeft een looptijd van 2 jaar (24 maanden) en is verbonden aan de aankoop, renovatie en verduurzaming van het Noordelijk Trade Center te Groningen.

Geboden rente 7,00%
Financieringsbedrag € 4.850.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.850.000
100%

Beschrijving

***Vanaf maandag 1 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht

VastgoedInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een financieringsbedrag van €4.850.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

LS9 Vastgoed B.V. geeft een senior 7,0% obligatielening uit met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. De obligatielening heeft een looptijd van 24 maanden (2 jaar) en verbonden aan de financiering van een deel van de aankoop-, renovatie- en verduurzamingskosten van het Noordelijk Trade Center te Groningen. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatiememorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele informatiememorandum te nemen alvorens een investering in obligaties te overwegen.

 

Inleiding
LS9 Vastgoed B.V., dochtermaatschappij van Paas Vastgoed Ontwikkeling, beoogt het Noordelijk Trade Center aan de Leonard Springerlaan 9 te Groningen aan te kopen en te transformeren tot een moderne en duurzame kantorencampus. Hiermee speelt de uitgevende instelling in op de groeiende vraag naar hoogwaardige kantoorruimte in Groningen (stad). 

Om een deel van de aankoop-, renovatie- en verduurzamingskosten te dekken geeft de LS9 Vastgoed B.V. (de uitgevende instelling) de obligatielening uit. Hiermee hoopt de uitgevende instelling €4,85 miljoen op te halen. Het resterende benodigde bedrag ad €1,3 miljoen wordt ingebracht door de aandeelhouder van de uitgevende instelling als achtergestelde financiering.

Met de aankoop, renovatie en verduurzaming is in totaal ca. €6,1 miljoen gemoeid. Na oplvering is de marktwaarde van het vastgoed getaxeerd op €7,9 miljoen.

Als zekerheden voor obligatiehouders zal de Stichting Zekerheden VastgoedInvesteren (i) het eerste recht van hypotheek op het vastgoed, (ii) het eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten afgesloten tussen de uitgevende instelling en de huidige en toekomstige huurders en (iii) het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling houden.

Na de transformatie beoogt de uitgevende instelling het vastgoed aan te houden als lange termijn belegging. Na oplevering zal de uitgevende instelling een langlopende (bancaire) financiering afsluiten. Uit deze herfinanciering zal de obligatielening worden afgelost. Voor de herfinanciering van het vastgoed na oplevering hebben meerdere banken reeds concrete interesse getoond.

 

Sterke vraag naar hoogwaardige kantoorruimte - reeds >70% verhuurd na oplevering
De uitgevende instelling heeft reeds sterke huurders aangetrokken die na de oplevering, vanaf 1 juli 2021, het Vastgoed zullen huren. Op basis van deze huurders zal het vastgoed na oplevering al voor ca. 72% verhuurd zijn voor een gewogen gemiddelde periode van 9 jaar.

Enkel een gedeelte bestemd voor horeca op de begane grond en de nieuwe vijfde verdieping zijn nog onverhuurd. De uitgevende instelling geeft de huidige huurders de mogelijkheid om te verhuizen naar de nieuwe vijfde verdieping. De uitgevende instelling verwacht dat (een groot deel van) de onverhuurde ruimtes gedurende de transformatie verhuurd zullen worden.

 

Paas Vastgoed Ontwikkeling
De uitgevende instelling is een dochteronderneming van Paas Vastgoed Ontwikkeling, opgericht en bestuurd door dhr. Jacob Paas, een Groningse vastgoedondernemer met ruim 30 jaar ervaring. Met Paas Vastgoed Ontwikkeling focust hij zich vanuit zijn kantoren in Groningen en Amsterdam op Nederlands vastgoed en heeft binnen de Nederlandse vastgoedsector een uitgebreid en succesvol trackrecord opgebouwd.

Meer informatie over Paas Vastgoed Ontwikkeling kunt u vinden op www.paasvastgoed.nl

 

Transformatie naar een moderne, duurzame kantorencampus
Het vastgoed betreft een bestaand  4-laags, 'anoniem' kantoorgebouw van ca. 4.500 m2 gelegen op het Martini Trade Park te Groningen. De uitgevende instelling heeft het vastgoed aangekocht om dit vervolgens te renoveren en verduurzamen tot een moderne, duurzame kantorencampus dat ver voorloopt op de wettelijke duurzaamheidseisen (minimaal energielabel A) en voldoet aan alle wensen van moderne bedrijven op het gebied van kantoorruimte. 

De transformatie van het vastgoed omvat onder andere:

 • De realisatie van een nieuwe (vijfde) verdieping bovenop het huidige vastgoed;
 • Een algehele verbetering van de plint en entree;
 • De installatie van zonnestroomsystemen;
 • De installatie van LED verlichting;
 • Het aanbrengen van nieuwe isolatie;
 • Het vervangen van de kozijnen en beglazing voor isolerende uitvoeringen;
 • Het vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie door een energiezuinigere variant met koelmogelijkheden;
 • Het upgraden van de huidige gevels.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling LS9 Vastgoed B.V.
Hoofdsom €4.850.000
Loan to value (LTV) 61,4% aan het einde van de looptijd
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 4.850 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Rente 7,0% op jaarbasis over het 'getrokken' deel van de obligatielening en 3,5% op jaarbasis over het 'niet-getrokken' deel van de obligatielening.

De rente wordt per kwartaal uitgekeerd

De verwachting is dat de obligatielening in 6 maanden geheel 'getrokken' is.

Aflossing De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost door een herfinanciering van het vastgoed na oplevering.
Transactiekosten Eenmalig 0,7% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 6,4% gemiddeld op jaarbasis (na betaling van transactiekosten)
Looptijd 24 maanden (2 jaar)
Zekerheden

Eerste recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van €7.900.000 na renovatie en verduurzaming van het vastgoed;

Eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten afgesloten tussen de uitgevende instelling en de huidige en toekomstige huurders van het vastgoed;

Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.007. Dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€7);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding zoals hierboven beschreven. Een detailberekening is opgenomen in het informatie memorandum:
 • Aan het einde van de looptijd wordt de obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u naar verwachting per obligatie €1.132,42 op een investering van €1.007;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 6,4% op jaarbasis; 

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van waarde daling van het vastgoed en het risico van schade aan het vastgoed
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties en het risico van waardering van de obligaties
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van VastgoedInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

VastgoedInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) LS9 Vastgoed B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Bedrijfsinformatie

LS9 Vastgoed B.V.
Beschrijving: Financiering van de aankoop, renovatie en verduurzaming van het vastgoed.
Status: Het vastgoed is reeds aangekocht maar nog niet afgenomen. De uiterste afname datum betreft 1 augustus 2019
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €4.850.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Samenvatting taxatierapport: Download taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag

Inschrijven reservelijst

VastgoedInvesteren maakt gebruik van cookies VastgoedInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van VastgoedInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.