Aankoop en transformatie Noordelijk Trade Center te Groningen

Aankoop en transformatie Noordelijk Trade Center te Groningen
Einddatum: 28 juli 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €4.850.000 voor de aankoop, renovatie en verduurzaming van het Noordelijk Trade Center te Groningen is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder LS9 Vastgoed B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Financieringsbedrag € 4.850.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.850.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €4.850.000 voor de financiering van de aankoop, renovatie en verduurzaming van het Noordelijk Trade Center te Groningen is succesvol gefinancierd. VastgoedInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder LS9 Vastgoed B.V met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
LS9 Vastgoed B.V geeft een obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van het kantoorpand. De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van het kantoorpand gelegen aan de ring van Groningen .

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling LS9 Vastgoed B.V.
Hoofdsom €4.850.000
Loan to value (LTV) 61,4% aan het einde van de looptijd
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 4.850 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Ingangsdatum 8 juli 2019
Rente 7,0% op jaarbasis over het 'getrokken' deel van de obligatielening en 3,5% op jaarbasis over het 'niet-getrokken' deel van de obligatielening.

De rente wordt per kwartaal uitgekeerd

De verwachting is dat de obligatielening in 6 maanden geheel 'getrokken' is.

Aflossing De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost door een herfinanciering van het vastgoed na oplevering.
Transactiekosten Eenmalig 0,7% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 6,4% gemiddeld op jaarbasis (na betaling van transactiekosten)
Looptijd 24 maanden (2 jaar)
Zekerheden

Eerste recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van €7.900.000 na renovatie en verduurzaming van het vastgoed;

Eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten afgesloten tussen de uitgevende instelling en de huidige en toekomstige huurders van het vastgoed;

Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;

Laatste update (8 september 2020)

  • De eerstvolgende betaling vindt plaats op 8 oktober 2020.
  • Op 8 juli 2020 is de vierde rentebetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Bedrijfsinformatie

LS9 Vastgoed B.V.
Beschrijving: Financiering van de aankoop, renovatie en verduurzaming van het vastgoed.
Status: Het vastgoed is reeds aangekocht maar nog niet afgenomen. De uiterste afname datum betreft 1 augustus 2019
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €4.850.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Samenvatting taxatierapport: Download taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag
VastgoedInvesteren maakt gebruik van cookies VastgoedInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van VastgoedInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321544

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.