Statistieken

Introductie
Op deze pagina treft u een status overzicht van alle projecten die via het VastgoedInvesteren platform een financiering hebben afgesloten. Deze informatie was per project reeds beschikbaar op de de betreffende projectpagina. Die pagina's blijven uiteraard beschikbaar, daar is nu onderstaand totaaloverzicht aan toegevoegd.

Het overzicht zal maandelijks worden bijgewerkt met de informatie die VastgoedInvesteren ontvangt van de betreffende uitgevende instellingen. Onder de tabel vindt u de legenda met additionele informatie over de tabel.

VastgoedInvesteren hecht veel waarde aan een transparante informatievoorziening. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen op support@vastgoedinvesteren.nl

 

Disclaimer

  • Onderstaande tabel toont de status van individuele projecten op basis van de informatie die VastgoedInvesteren heeft ontvangen van de aanbieder (uitgevende instelling).
  • Er is geen enkele samenhang tussen de projecten. VastgoedInvesteren doet geen commerciele selectie van aanbiedingen op het platform, geeft geen oordeel, risicoweging of andere kwalificatie mee. Er is geen sprake van een "VastgoedInvesteren portefeuille".
  • Alle aanbieders van projecten staan te allen tijde zelfstandig in voor de verplichtingen jegens investeerders. Aan het feit dat een project op VastgoedInvesteren getoond wordt kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Totaaltelling onderstaande tabel:

Totaal volume gefinancierd via VastgoedInvesteren: €11.327.000,00 Totaal volume geheel afgeloste projecten: €0,00 (0% van het totaal gefinancierd volume) Totaal volume van betalingsachterstand en afboekingen: €0,00
Aantal gefinancierde projecten: 6 Aantal geheel afgeloste projecten: 0 Aantal projecten met betalingachterstand of afboekingen: 0

 

Overzicht projecten Hoofdsom Ingangsdatum Voldoet aan verplichtingen Betalings-achterstand Netto rendement Bijzonderheden
Noordelijk Trade Center te Groningen € 4.850.000 08-07-2019 Ja Nee 7% Geen
Maatschap Zaansbehoud € 325.000 4-03-2019 Ja Nee 4,5% Geen
Woon-winkelpand Leerdam € 112.000 15-01-2019 Ja Nee 4,4% Geen
Drentsestraat 4-14 € 1.400.000 29-10-2018 Ja Nee 4,8% Geen
Landgoed Houdringe € 2.190.000 15-05-2018 Ja Nee 6,3% Geen
Lagerwey Real Estate € 2.450.000 29-12-2016 Ja Nee 5,3% Geen

 

Bovenstaande tabel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt maandelijks geupdate. De laatste update was op 19 augustus 2019. Aan de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Definities
In het overzicht vindt u een aantal definities. Deze zijn ter verduidelijking opgenomen in de onderstaande tabel. Mogelijk staan in de onderstaande tabel definities die niet gebruikt worden in het overzicht. 

Netto rendement Het verwachte, jaarlijkse rendement, minus de afgeboekte posten, minus de kosten van het platform.
Status project Projecten kunnen in het overzicht de statussen toegewezen krijgen welke hieronder zijn genoemd.
Voldoet aan verplichting Ja, nee, of afgelost.
Ja Uitgevende instelling voldoet aan haar verplichtingen onder de financiering, een eventuele betalingsachterstand van minder dan 45 dagen wordt niet vermeld in de kolom "betalingsachterstand".
Nee Uitgevende instelling voldoet niet aan haar verplichtingen onder de financiering.
Afgelost De financiering is afgelost. Er volgen niet meer betalingen.
Betalingsachterstand Alleen betalingsachterstanden van meer dan 45 dagen zijn in de tabel opgenomen.
Minder dan 75 dagen De uitgevende instelling heeft een betalingsachterstand van minder dan 75 dagen.
Minder dan 90 dagen De uitgevende instelling heeft een betalingsachterstand van minder dan 90 dagen.
Bijzonderheden Hier worden eventuele bijzonderheden met betrekking tot het project gemeld zoals bijvoorbeeld een bijgelopen betalingsachterstand of een belangrijke update op de projectdetailpagina.