Privacyverklaring

Privacyverklaring VastgoedInvesteren.nl

Laatst gewijzigd op 22 september 2018

 

Vastgoedinvesteren.nl, een handelsnaam van Crowdinvesting BV (hierna: “Vastgoedinvesteren”), heeft deze privacyverklaring met betrekking tot de manier waarop we uw (persoons)gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, opgesteld om u te laten zien dat we de bescherming van uw privacy zeer serieus nemen.

In deze verklaring informeren we u over de wijze waarop VastgoedInvesteren met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door VastgoedInvesteren voor de diensten die we bieden. Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). VastgoedInvesteren kwalificeert als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG. VastgoedInvesteren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.vastgoedinvesteren.nl (de “Website”) en alle gebruikers van haar dienstverlening en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder kunt u meer lezen over de volgende onderwerpen:

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerking en met wie delen we ze eventueel?
  1. Bij gebruik van de website;
  2. Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de Website;
  3. Wanneer u investeert in een project via onze Website;
  4. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief;
  5. Wanneer u als aanbieder onze diensten afneemt;
  6. Wanneer u op andere wijze contact met ons opneemt.
 2. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 3. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 4. Inzage, correctie en wijziging van uw gegevens en andere rechten die u toekomen;
 5. Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring.

Deze Privacy Policy maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van VastgoedInvesteren. Tenzij anders aangegeven hebben woorden die beginnen met een hoofdletter de betekenis die in de definities van de Algemene Voorwaarden vastgelegd is.

 

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt VastgoedInvesteren verschillende Persoonsgegevens vast. Het hangt af van de manier waarop u gebruik maakt van onze dienstverlening, om welke gegevens het gaat en wat we hiermee doen. Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen de gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derde partijen verkopen.

In aanvulling op de hieronder beschreven situaties waarin wij Persoonsgegevens delen, worden Persoonsgegevens die VastgoedInvesteren verzameld via gebruik van de Website mogelijk met derde partijen gedeeld in geval van:

 • Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van VastgoedInvesteren of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan VastgoedInvesteren, kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;
 • Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien VastgoedInvesteren gerechtvaardigd overtuigd van mag zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen Persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld.

Met alle partijen met wie we uw data delen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Als u meer wilt weten over de specifieke afspraken die we met specifieke partijen hebben gemaakt en/of wat de inhoud van die afspraken is, kunt u dit altijd vragen via support@vastgoedinvesteren.nl.
 

U bezoekt onze website

Wij maken gebruik van cookies. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

 

U maakt een gebruikersaccount aan op de Website

Wanneer u voornemens bent om te investeren in één of meerdere projecten die worden aangeboden op onze Website, dient u zich eerst op onze Website te registeren voor ons Website. Op deze manier wordt een gebruikersaccount voor u aangemaakt. We verwerken hierbij de volgende gegevens:

 • E-mailadres*;
 • Aanhef*;
 • Initialen*;
 • Achternaam*;
 • Bron.

 

De hierboven genoemde gegevens met een (*) zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten; de gegevens zonder (*) kunt u zelf als optionele gegevens invullen, maar zijn niet noodzakelijk. Tevens vragen wij u bij registratie om een door uzelf gekozen wachtwoord in te vullen en nogmaals te bevestigen, zodat u een volgende keer met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen op onze Website. Het door u ingevulde wachtwoord is nooit inzichtelijk voor ons en het wachtwoord kunt u zelf te allen tijde aanpassen in uw gebruikersaccount via de Website.

 

Met welk doel:
VastgoedInvesteren maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken uw gegevens om u toegang te geven tot onze Website en uw gebruikersaccount;
 • We gebruiken uw gegevens zodat u via onze Website in een project kunt investeren;
 • We gebruiken uw IP-adres, en informatie over uw onlinegedrag om onze onlinediensten en uw surfervaring te verbeteren. Meer informatie hierover, inclusief de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren, staat in ons Cookiebeleid.

 

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en uw gebruikersaccount, zoals bijvoorbeeld Dotcontrol;
 • Onze partners die uw online ervaring verbeteren en onze partners die onze onlinediensten verbeteren, zoals Google Analytics.

 

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om u de door u gevraagde toegang tot en het gebruik van onze Website te bezorgen c.q. te geven.

Het gebruikersaccount dat u aanmaakt kunt u zelf op enig moment beëindigen. De gegevens die we verzamelen worden tevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop de fiscale bewaartermijn van 7 jaar, of enige andere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

 

U investeert in een project via onze Website

Wanneer u zich heeft geregistreerd voor onze Website en u besluit te investeren in een project dat op onze Website wordt aangeboden, vragen we u om een aantal gegevens in te vullen. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN en tenaamstelling van de bankrekening;
 • Kopie legitimatiebewijs wanneer additioneel bewijs van uw identiteit benodigd is.

 

Wanneer u namens een rechtspersoon investeert, vragen wij de volgende additionele gegevens:

 • Uw functie binnen de rechtspersoon namens welke u investeert;
 • De uiteindelijke belanghebbende(n) van de rechtspersoon.

 

Met welk doel:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening te weten het registreren en doorgeven van orders;
 • Daarnaast is VastgoedInvesteren verplicht om onder andere in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalde gegevens van gebruikers te vragen en te bewaren, te weten de eerder genoemde gegevens:
 • IBAN en tenaamstelling van de bankrekening;
 • Copie legitimatiebewijs wanneer additioneel bewijs van uw identiteit benodigd is;
 • De uiteindelijke belanghebbende(n) van de rechtspersoon.

 

Gedeeld met wie:

 • Alle verzamelde gegevens delen we met de aanbieder van het project waarin u investeert (de geldvrager). De aanbieder heeft deze informatie nodig om u toe te voegen aan het register van obligatiehouders / aandeelhouders en om betalingen als, rente, dividend en eventuele aflossing aan u te doen;
 • Uw naam wordt gedeeld met het notariskantoor waarnaar u de betaling van uw investering overmaakt, Horst & van de Graaff notarissen te Hilversum. Met deze gegevens kan het notariskantoor u matchen aan uw betaling;
 • Onze partners die ons helpen in de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Van Noort Gassler & Co en Relian publishers (ten behoeve van CDD controles);
 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en uw gebruikersaccount, zoals Dotcontrol.

 

Wettelijke grondslag

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop de fiscale bewaartermijn van 7 jaar, of enige andere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

 

U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van VastgoedInvesteren, worden uw persoonsgegevens gebruikt om u te informeren over onze diensten. 

 

U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, via opt-out of door contact met ons op te nemen via support@vastgoedinvesteren.nl.  

 

Welke gegevens:

We verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

 

Met welk doel:

VastgoedInvesteren maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bezorgen nieuwsbrief.

 

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • De derde partijen die onze mailinglijsten beheren en de nieuwsbrieven versturen, zoals bijvoorbeeld Campaign Monitor en Dotcontrol.

 

Wettelijke grondslag:

 • Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief geeft u ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de bovenstaande gegevens door middel van een opt-in, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen bezorgen. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door middel van het simpelweg versturen van een e-mail naar support@vastgoedinvesteren.nl of door afmelding via de uitschrijfknop die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt. 

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na het versturen van de laatste nieuwsbrief danwel na uw opt-out verwijderd.

 

U neemt onze diensten af als aanbieder

Indien u namens uw bedrijf of organisatie op zoek bent naar financiering voor een duurzaam energieproject, kunt u gebruikmaken van onze crowdfundingdiensten. Afhankelijk van de dienst die u als aanbieder gebruikt, verwerken wij bepaalde gegevens:

 • Voorletters en achternaam;
 • Adres;
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Uw functie binnen de rechtspersoon die u vertegenwoordigd;
 • De uiteindelijk belanghebbende(n) van de rechtspersoon die.

 

Met welk doel:

VastgoedInvesteren maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren;
 • Daarnaast is de verwerking van de bovenstaande gegevens noodzakelijk in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • Het notariskantoor waarnaar u de betaling van uw investering overmaakt, Horst & van de Graaff notarissen te Hilversum. Met deze gegevens kan het notariskantoor u matchen aan uw betaling;
 • Onze partners die ons helpen in de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Van Noort Gassler & Co en Relian publishers (ten behoeve van CDD controles);
 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en uw gebruikersaccount, zoals Dotcontrol.

 

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of het moment waarop onze communicatie is geëindigd, verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop enige wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

 

U neemt op andere wijze contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag over onze dienstverlening via support@vastgoedinvesteren.nl, telefoon, social media of post, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om te reageren op uw vraag. Wij registreren uw vraag vervolgens in onze administratie. Ook gebruiken wij de door ons ontvangen Persoonsgegevens door uw gebruik van social media, zoals een reactie op Facebook of Twitter, om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Welke gegevens:

We verwerken de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Afhankelijk van de wijze waarop u ons benadert: uw telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres;
 • Uw bericht c.q. voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele vragen, bijzonderheden of klachten die u ons daaromtrent doorgeeft.

 

Met welk doel:

VastgoedInvesteren maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens en eventuele informatie die u ons toestuurt om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren bij uw vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van een project of onze Website;
 • We gebruiken de gegevens om u te helpen indien u vragen of klachten hebt over onze diensten;
 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • Partners die ons helpen bij het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, zoals bijvoorbeeld aanbieders van projecten;
 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en uw gebruikersaccount, zoals Dotcontrol.

 

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons opneemt, u te adviseren of u te helpen bij vragen en/of klachten.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of het moment waarop onze communicatie is geëindigd, verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop enige wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

 

2. Hoe worden uw gegevens beschermd?

VastgoedInvesteren begrijpt dat het veilig bewaren van uw Persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.

Onze Website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die u via onze Website verstuurt, zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze Website en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

Alle partners met wie we uw persoonsgegevens delen moeten zich ook aan deze beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken. Als u meer wilt weten over de specifieke afspraken die we met specifieke partijen hebben gemaakt, kunt u dit altijd vragen via support@vastgoedinvesteren.nl.

We plaatsen ook gegevens op lokale schijven en databases op onze devices. Deze devices zijn afgeschermd middels een wachtwoord.

 

3. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

VastgoedInvesteren bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  Hierboven hebben we per soort gegevensverwerking aangegeven welke bewaartermijn van toepassing is.

 

4. Inzage en correctie van uw gegevens en andere rechten die u toekomen

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

Indien u dit wenst, kan VastgoedInvesteren u een overzicht verstrekken van de Persoonsgegevens en documenten die bij ons bekend zijn. Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren of op uw verzoek verwijderen.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar support@vastgoedinvesteren.nl. VastgoedInvesteren zal uw gegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

 

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar support@vastgoedinvesteren.nl.  We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op uw bezwaar.

 

Dataportabiliteit

U hebt recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de Persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien u uw gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kunt u een e-mail versturen aan support@vastgoedinvesteren.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om te bespreken in welk formaat u de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op uw verzoek en de gegevens verstrekken.

 

Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar support@vastgoedinvesteren.nl. We zullen uw verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

 

Het indienen van een klacht bij een Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u bedenkingen heeft of u zich zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze klachten aan te horen.

 

5. Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien u contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

 • VastgoedInvesteren, handelsnaam van Crowdinvesting BV
 • E-mailadres: support@vastgoedinvesteren.nl
 • Telefoonnummer: 088-4321543
 • Postadres: Keizersgracht 127, 1015 CJ Amsterdam

Deze privacyverklaring kan door VastgoedInvesteren van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien VastgoedInvesteren inhoudelijke veranderingen doorvoert of daartoe wettelijk gehouden is, zullen we u voorafgaand aan deze verandering hierover berichten via het e-mailadres dat bij ons bekend is omdat u klant bent of via een bericht op onze Website. Neem deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat u ons enige Persoonsgegevens verstrekt. Indien u onze Website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Algemene voorwaarden

Wens u ook de algemene voorwaarden te bekijken?
Klik dan op de knop hieronder.

Algemene Voorwaarden

VastgoedInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

VastgoedInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

VastgoedInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.